Johan G. Beun, coördinator en mede-initiatiefnemer BijnierNET

‘Gekleurde capsules in een passende dosering voor patiënten met een chronische bijnieraandoening’. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen zorgverleners, apothekers, de Vereniging Doorleverende Bereidingsapotheken en Stichting BijnierNET.

"BijnierNET is opgericht in 2014 door Bijniervereniging NVACP, Bijnierfonds en de specialisten endocrinologie van de UMC’s en de top-STZ-ziekenhuizen, met het doel om patiënten, zorgverleners en mantelzorgers elkaar te laten ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en de kennis rond de zorg voor bijnierpatiënten op een hoog peil te houden en te brengen. Dat is de drijvende kracht in deze samenwerking, we ondersteunen elkaar!", aldus Johan Beun.

BijnierNET bracht alle partijen bij elkaar
"Voor veel bijnierpatiënten was het elke dag een hele opgave om de juiste medicatie in te nemen en doordat de lage dosering niet altijd beschikbaar was, wisten zorgverleners en apothekers niet goed hoe zij therapietrouw konden bevorderen bij hun patiënt(en). Immers breken van tabletten gebeurde wel, maar was/is niet verstandig volgens onderzoek van de KNMP", aldus Johan Beun. Wanneer een geregistreerd geneesmiddel niet voldoet of niet beschikbaar is kan een bereiding een oplossing bieden. BijnierNET bracht alle partijen bij elkaar. "Patiënten, zorgverleners en apothekers gaven wensen aan zoals dosering, formaat, vorm en kleur van de medicatie. Vanuit Fagron en de verschillende bereidingsapotheken kwam er een uitleg over mogelijkheden en onmogelijkheden van geneesmiddelen."

(lees verder onder de afbeelding)

Het luisteren naar wensen en behoeften
"Het luisteren naar wensen en behoeften enerzijds en de betrokkenheid bij de ontwikkeling van innovaties anderzijds is van groot belang om de beste zorg op maat te kunnen leveren. Samen met BijnierNET, Fagron en bereidingsapotheken zoals apotheek De Ad hoc Bereider en Pharmaline, is een kleurcodering voor capsules afgestemd.

Het gebruik van capsules zorgt voor een betere maskering van de smaak, dat is noodzaak voor sommige mensen die anders elke inname als een marteling ervaren. De uniforme kleurcodering draagt bij aan medicatieveiligheid en betere therapietrouw voor patiënten die afhankelijk zijn van deze hormoonsuppletie en hiervoor diverse capsules met verschillende doseringen per dag moeten slikken. De capsules variëren van dosering, kleur en grootte. Het is de bedoeling dat de kleurcodering voor deze Hydrocortison capsules landelijk door alle bereidingsapotheken wordt geïmplementeerd."

Patiënten, groot en klein, plukken daar de vruchten van
"Deze vraaggestuurde brede nationale aanpak in een veilige setting maakte dat iedereen zijn rol in zijn eigen context kan spelen. We hebben elkaar geholpen op weg naar verbeteringen. Patiënten, groot en klein, plukken daar nu de vruchten van. Ook zorgverleners en apothekers hebben nu een extra oplossingsrichting voor mensen die verschillende hoeveelheden Hydrocortison per dag gebruiken en natuurlijk ook voor de ‘slechte slikkers’. Het is gewoon super om zo te kunnen samenwerken t.b.v. het verbeteren van onderdelen in het geheel van de zorg, dicht bij de patiënt", aldus Johan Beun.
Loading
Loading