Recentelijk in propyleenglycol verlaagde dranken en suspensies
Veel dranken en suspensies bevatten propyleenglycol (PPG). Echter, kan PPG vooral bij (jonge) kinderen bij langdurige inname van een te grote hoeveelheid leiden tot gezondheidsproblemen.

Daarom is het van belang de inname van PPG zoveel mogelijk te beperken. Fagron spant zich samen met haar partners in om de dranken en suspensies voor deze patiëntengroep toepasbaar te maken. Bekijk het volledige productassortiment met recentelijk in propyleenglycol verlaagde dranken en suspensies in de webshop.
Image title
Voor kinderen is de maximale dagelijkse propyleenglycol belasting¹ als volgt:
  • Kinderen tot 1 maand: maximaal 1 mg/kg/dag
  • Kinderen vanaf 1 maand tot 5 jaar: maximaal 50 mg/kg/dag
  • Kinderen vanaf 5 jaar: maximaal 500 mg/kg/dag
Onze propyleenglycolvrije dranken en suspensies zijn op onze website te herkennen aan het label:
Image titleBekijk hieronder het volledige overzicht van recentelijk in propyleenglycol verlaagde dranken en suspensies. Voorgaande charges van deze producten bevatten een hogere concentratie aan propyleenglycol.
Image titleF = komt in aanmerking voor vergoeding
F+ = komt in aanmerking voor vergoeding met aanvullende voorwaarden

Verstrekkingstatus vergoeding uitsluitend voor:
1 - Patiënten met slikproblemen of kinderen jonger dan 12 jaar.
2 - (zie punt 57 Bijlage 2 Regeling zorgverzekering) Gebruik als: a) onderhoudsbehandeling bij epilepsie of als behandeling bij epileptisch insult, b) behandeling van angststoornissen, waarbij medicamenteuze therapie met ten minste twee antidepressiva overeenkomstig de geldende richtlijnen, heeft gefaald, c) behandeling bij multipele psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is, of d) palliatieve sedatie bij terminale zorg.
3 - (zie punt 71 Bijlage 2 Regeling zorverzekering) Een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan zes maanden aaneengesloten op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie.
4 - Indien er sprake is van een patiënt met juveniele artritis en niet uitgekomen wordt met diclofenactabletten en ibuprofendrank eerst geprobeerd is.
¹ Bron: Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Kinderformularium, Hulpstoffen. Beschikbaar via: https://kinderformularium.nl/hulpstoffen. .
Image title


Heeft u een vraag?
Dan kunt u contact opnemen met ons Innovation team.
Bezig met laden…
Bezig met laden…