Introductie ESG

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de kern van Fagron’s activiteiten en strategie. Met meer dan 3.000 medewerkers dragen de producten en diensten van Fagron dagelijks bij aan het verbeteren van de gezondheid van mensen. 

We streven ernaar om al onze producten ethisch en verantwoord te produceren. We doen dit onder anderen door onze impact op het milieu te verlagen, positief bij te dragen aan het welzijn van onze medewerkers, verantwoordelijkheid te nemen in onze toeleveringsketen en terug te geven aan de gemeenschappen waarin we actief zijn. 

Milieu

We proberen voortdurend de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen door ambitieuze doelen te stellen voor de milieuthema’s die van belang zijn voor Fagron. We verwerken actief aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en energieverbruik, het verminderen van emissies naar lucht en bodem en het verbeteren van ons afvalbeheer. 

Onze mensen 

We werken actief aan het creëren van een werkomgeving waarin elk individu de beste versie van zichzelf kan zijn. Onze mensen zijn essentieel in het succes van Fagron en samen zorgen we voor een cultuur waar iedereen zich kan ontwikkelen. De onderwerpen die we belangrijk vinden zijn: diversiteit, gezondheid en veiligheid, mensen- en arbeidsrechten en training & ontwikkeling

Ketenverantwoordelijkheid 

Met de activiteiten in onze locaties en onze toeleveringsketen hebben we invloed op gemeenschappen wereldwijd. We streven ernaar om een positieve impact te hebben op alle gemeenschappen waarin we actief zijn. We verwachten ook van onze leveranciers dat ze ethisch zakendoen, in overeenstemming met onze ethische gedragscode voor zakenpartners (Fagron Business Partner Code of Conduct).  

Giving back 

We leveren producten die van vitaal belang zijn van de gezondheidszorgsystemen in de markten waar wij actief zijn. Naast het verbeteren van het leven van de patiënten en het vergroten van de toegankelijkheid van medicijnen, geeft Fagron terug aan de gemeenschappen waar we actief zijn door: 

  • het geven van onderwijs over farmaceutische bereidingen en het personaliseren van medicijnen via Fagron Academy 

  • het benutten van middelen in de Fagron Foundation om de toegang tot gezondheidszorg te vergroten 

Goed bestuur  

We zien goed bestuur als de basis van onze bedrijfsprocessen. Het is een leidraad die er mede zorgdraagt voor een verantwoord manier van zakendoen en het uitvoeren van activiteiten. De onderwerpen die wij belangrijk vinden zijn de naleving van wet- en regelgeving, voorkomen van corruptie en omkoping, eerlijke belastingbeleid, ons grievance mechanism en productkwaliteit en -veiligheid.   

Bekijk hieronder de video over onze motivatie en inzet voor duurzame zorg.


Bezig met laden…
Bezig met laden…