Fagron import als oplossing voor de geneesmiddeltekorten

Geneesmiddeltekorten zijn een groeiend probleem in Nederland. Het gaat hierbij om situaties waarbij bepaalde medicijnen tijdelijk of langdurig niet beschikbaar zijn. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals productieproblemen, kwaliteitsproblemen, distributieproblemen of een toegenomen vraag naar een bepaald geneesmiddel. 

In Nederland is het aantal geneesmiddeltekorten de afgelopen jaren sterk gestegen. Volgens Farmanco, het tekortenmeldpunt van de KNMP, zijn er in 2022 1514 geneesmiddeltekorten in Nederland. De geneesmiddeltekorten zijn regelmatig in de media en hebben al jaren grote impact op zowel apotheekteam als patiënt. De gevolgen van geneesmiddeltekorten kunnen groot zijn. Patiënten kunnen hierdoor gedwongen worden om over te stappen op een ander geneesmiddel of een andere behandeling, wat negatieve gevolgen kan hebben voor hun gezondheid. 

Image titleBron: Rapportage Meldpunt Geneesmiddelentekorten en -defecten 2022 | Rapport | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl) 

Cijfers geneesmiddelentekorten | KNMP 

Import op basis van algemene importvergunning

Sinds 2018 kan de IGJ bij een langdurig, kritisch tekort een tekortenbesluit afgeven. Dit is een algemene importtoestemming voor fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden voor het importeren van een vergelijkbaar geregistreerd geneesmiddel. Er hoeft daarbij geen artsenverklaring administratie te worden bijgehouden. 
Klik hier voor alle lopende tekortenbesluiten

Fagron Import

2019 start Fagron met importeren van geneesmiddelen als oplossing voor geneesmiddelentekorten. Wanneer er een langdurig, kritisch tekort is geeft de IGJ een tekortenbesluit af. Fagron onderzoekt de mogelijkheden om dit product te importeren. Wanneer er een geschikt product is gevonden, wordt dit product ingekocht en op voorraad genomen. Klanten van Fagron kunnen het product vervolgens direct bestellen, zonder dat er een artsenverklaring hoeft te worden aangeleverd. 
Klik hier voor importassortiment Fagron

Import op artsenverklaring

Wanneer een product uit de handel wordt gehaald, dan wordt dit niet meer gezien als een tekort. Er wordt dan ook geen tekortenbesluit afgegeven. De enige manier waarop het product dan geleverd kan worden is op artsenverklaringIn 2021 is Fagron gestart met het aanbieden van import producten op artsenverklaring. Inmiddels heeft Fagron voor vier producten toestemming om deze te leveren op artsenverklaring. Op deze manier kunnen we voor de patiënten waarvoor geen geschikt geneesmiddel meer beschikbaar was toch een oplossing bieden. 
Import producten met artsenverklaring

Toestemming op indicatieniveau

Wanneer de IGJ toestemming geeft op indicatieniveau, mag Fagron het product uitleveren aan apotheken die het product gaan afleveren aan patiënten voor die specifieke indicatie.  Voor uitlevering aan de apotheek hebben wij daarom ook een artsenverklaring nodig. Fagron checkt of de indicatie op de artsenverklaring overeenkomt met de indicatie waarvoor de IGJ toestemming heeft gegeven. Wanneer dat het geval is, wordt de order uitgeleverd. Voor elke nieuwe patiënt waar de apotheek voor besteld, moet bij Fagron een artsenverklaring worden aangeleverd. 

Toestemming op patientniveau

Wanneer de IGJ toestemming geeft op patiëntniveau, mag Fagron het product alleen uitleveren voor de patiënt waarvan de artsenverklaring is aangeleverd bij de IGJ. Wanneer er dus een nieuwe patiënt is met deze indicatie, zal daar apart toestemming voor moeten worden aangevraag bij de IGJ. Toestemming op patiëntniveau wordt meestal gegeven bij off-label indicaties. 
Bezig met laden…
Bezig met laden…