Nascholing Circulaire en Annexen

Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers
In het kader van ‘patiëntenzorg op maat’ is er soms behoefte aan een doorgeleverde bereiding, omdat er niet voor iedere patiënt een geschikt geregistreerd geneesmiddel op de markt beschikbaar is. Het doorleveren van bereidingen heeft in Nederland gaandeweg het karakter gekregen van grootschalig bereiden. Productie door apotheken op grote schaal zorgt voor een verschuiving van patiëntrisico’s ten opzichte van bereiding door apotheken op kleinere schaal. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ ) heeft middels de Circulaire en annexen uitvoerig aandacht besteed aan richtlijnen voor collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers.
In deze Fagron Academy zal de praktische toepassing van deze richtlijnen uitvoerig aan bod komen, zodat ook u conform de Circulaire werkt.

Leerdoelen:
•Begrip van de algemene voorwaarden onder welke collegiaal bereiden is toegestaan
•Beoordelen in hoeverre er sprake is van een geregistreerd adequaat alternatief per individuele patiënt
•Begrip van de specifieke voorwaarden voor notificatie op productniveau
•Het kunnen schrijven, onderbouwen en beoordelen van een productdossier bij een doorgeleverde bereiding
•Kennis van Good Manufacturing Practice (GMP) bij collegiaal bereiden
•Besef van farmacovigilantie verplichtingen voor collegiale bereidingen en het kunnen uitvoeren hiervan
•Toepassing van informatievoorziening rondom collegiale bereidingen


Bezig met laden…
Bezig met laden…