Sjoerd van Olffen, apotheker Fagron NL BV

"Innoveren is de voornaamste taak in mijn functie als Project Manager bij Fagron. We doen er op onze afdeling Compounding Knowledge alles aan om zowel zorgverlener als patiënt een oplossing te bieden wanneer een geregistreerd geneesmiddel niet voldoet of beschikbaar is. Soms zijn dit grootse innovaties, soms zit het hem in een kleine aanpassing. Dat we met onze bereidingen de kwaliteit van leven verbeteren voor de patiënt maakt het dankbaar werk", aldus Sjoerd van Olffen.

De beste oplossingen ontstaan in samenwerking met de markt

Bij de ontwikkeling van een product doorlopen we veelal drie verschillende fases; van het signaleren van een vraag, tot het formuleren en realiseren van een oplossing. De beste oplossingen ontstaan in samenwerking met de markt. Signalen die we ontvangen van artsen en apothekers omtrent het niet beschikbaar zijn van een geneesmiddel, maar ook een recent gepubliceerd onderzoek of richtlijn kan een drijvende kracht achter een innovatie zijn. Neem bijvoorbeeld het VMS-thema High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia, wat ziekenhuizen stimuleert om vermijdbare onbedoelde schade en sterfte te voorkomen. De handvaten die het thema biedt om het klaarmaken en toedienen veilig te maken klinken logisch maar om het te implementeren in een ziekenhuis is niet zo eenvoudig. Om onze klanten te ondersteunen en de medicatieveiligheid te bevorderen zijn we daarom gestart met de ontwikkeling van een assortiment lang houdbare steriele spuiten dat aansluit bij het VMS-thema."

Het contact en de input van de uiteindelijke gebruiker is essentieel
Om het assortiment goed te laten aansluiten bij de behoeften van artsen en apothekers doen we veel onderzoek. In dit geval hebben we in een marktonderzoek onder ziekenhuisapothekers precies uitgevraagd welke geneesmiddelen, vorm, prijs en specificaties de steriele spuiten mogen hebben.Aanvullend wordt de formulering en dosering met specialisten besproken. Anesthesiologen stellen bijvoorbeeld strenge eisen aan het gebruik van conserveringsmiddelen en volume bij spinale toediening. Samen ontdek je dat het mogelijk is om ongeconserveerde spuiten beschikbaar te maken. Het contact en de input van de uiteindelijke gebruiker is essentieel bij de ontwikkeling van een goed product en maakt mijn werk als apotheker bij Fagron zo enorm boeiend".
Loading
Loading