Image title

Sjoerd van Olffen

Innovatie Manager Fagron Nederland

 

Productinnovatie is de voornaamste taak van Sjoerd in zijn functie als Innovatie Manager bij Fagron. Met het innovatieteam van 4 apothekers doet hij er alles aan om zowel zorgverlener als patiënt een oplossing te bieden wanneer een geregistreerd geneesmiddel niet voldoet of beschikbaar is. In dit blog kijken we met Sjoerd onder andere naar de rol die Fagron speelt bij geneesmiddeltekorten.

Als het gaat om productontwikkeling, dan ontstaan de beste oplossingen in samenwerking met de apotheek of kliniek. Zo kunnen signalen die we ontvangen van artsen en apothekers rondom het niet beschikbaar zijn van een geneesmiddel, maar ook een recent gepubliceerd onderzoek, regelgeving of richtlijn een drijvende kracht achter een innovatie zijn.


Zo werkten we afgelopen jaren hard aan oplossingen voor geneesmiddeltekorten. Naast bereidingen voor een tekort heeft de wijziging in importvergunningsmethodiek een nieuw assortiment voor de Fagron klanten gecreëerd in minder dan 2 maanden na de klantvraag! Van deze dienst maken de apotheken inmiddels veelvuldig gebruik en in 2020 komen hier speciale productgroepen bij, om met elkaar een oplossing voor tekorten te bieden aan de patiënt.


Om het assortiment goed te laten aansluiten op de behoeften van artsen en apothekers doen we veel onderzoek. Geneesmiddeltekorten zijn goed inzichtelijk dankzij Farmanco, maar de signalen vanuit (internationale) apothekers zijn essentieel zodat we eerder onderzoeken of producties kunnen opstarten vóórdat het tekort landelijk of zelfs Europees is. Met die hulp streven we naar een time to market van minder dan 2 maanden. Het afgelopen jaar is dat gelukt met o.a. de volgende tekorten: Tretinoïne, Perfenazine en Clemastine.


Wij verwachten niet dat geneesmiddeltekorten in 2020 zijn opgelost. De beschikbaarheid van geneesmiddelen blijft wereldwijd een probleem vanwege de toenemende prijsdruk op farmaceutische middelen. Het komt in de apotheek dagelijks voor dat een geneesmiddel niet beschikbaar is. Dit maakt het voor apothekers lastig om invulling te geven aan hun publieke taak: de juiste match maken tussen mens en geneesmiddel. Mede daarom zet Fagron zich ook in 2020 voor de volle 100% in om geneesmiddelen beschikbaar te maken voor patiënten. Zowel als bereiding als via import. Want goede medicatie moet beschikbaar blijven voor iedereen.


In 2019 heeft de Fagron Groep:

200 nieuwe producten geïntroduceerd, van voorraad tot ad hoc.
52 nieuwe alternatieven beschikbaar gekregen voor ontstane medicijntekorten. Door een alternatief te bieden bespaart de apotheek maar liefst 1,5 FTE.
157 productoptimalisaties en wijzigingen afgerond.
Loading
Loading