Samenwerken aan maatwerk voor bereidingen

Bent u een apotheker die zich wil richten op patiëntenzorg én bereidingen volledig wil uitbesteden? Of wilt u zelf blijven bereiden en bent u op zoek naar een betrouwbare back-up locatie? Wanneer u niet uitkomt met geregistreerde geneesmiddelen, proberen we vanuit Fagron samen met onze bereidingsapotheken de beste oplossingen in de vorm van farmaceutisch maatwerk te bieden.

Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw behoefte, werkt u in deze module aan een projectplan / business case voor een concreet zorgaanbod dat u dan in conclusie zelf of in samenwerking met Fagron wilt realiseren.

Leerdoelen

Deze module helpt u onder andere met:
• Beschrijven van de achtergrond voor het starten van het project (toegevoegde waarde van een project)
• Schetsen van uw bedrijfsdoelstellingen en hoe het project daarop aansluit
• De business case includeert alle mogelijke te overwegen opties en daarbij ook het risicoprofiel
• De business case beschrijft welke investeringen nodig zijn
• De tijdsplanning van het project wordt beschreven
• Een finale analyse van de investeringen afgezet tegen de te verwachten baten en daarmee dus het advies voor zelf bereiden of uitbesteden
Loading
Loading