Afbouwen van antidepressiva is maatwerk!

Toen de eerste antidepressiva werden ontwikkeld kwam de vraag hoe daarmee na gebruik moest worden gestopt niet aan de orde. De aandacht ging in het begin uit naar de werking van het medicijn en minder naar de bijwerkingen. Samen met verschillende professionals in de zorg roept Fagron op om niet alleen te focussen op het voorschrijven, maar ook het gesprek aan te gaan met de patiënt om ook weer met de medicatie te kunnen stoppen.

In Nederland gebruiken ruim 150.000 mensen met een depressie langer dan een jaar antidepressiva1. Veel van hen willen het liefst stoppen als het weer beter met ze gaat. Vandaag de dag is het tijd dat afbouwen van medicatie een belangrijk onderwerp wordt waar aandacht aan besteed moet worden.
1 ZonMw, OPERA: grote trial brengt veilig afbouwen antidepressiva dichterbij, nov 2018

Wanneer medicatie aanslaat zal in veel gevallen het moment komen dat mensen willen en kunnen stoppen met de medicatie. Dit stoppen of afbouwen van de medicatie gebeurt dan natuurlijk in overleg met de behandelend arts. Maar is dit wel zo natuurlijk? Veel mensen missen een klankbord.

Afbouwen moet altijd een gespreksonderwerp zijn bij het voorschrijven
Afbouwen is niet iets wat de patiënt alleen kan. Er is goede begeleiding bij nodig. In een behandeling met antidepressiva is het van belang dat het medicijngebruik een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp is in het contact tussen arts en de patiënt. Zijn de antidepressiva nog nodig of is het mogelijk om af te bouwen2?
2 nhg-standaard-depressie-tweede-herziening.

Afbouwen is maatwerk en kost tijd
Het voorschrijven en het weer gaan afbouwen van antidepressiva is maatwerk. Niet iedere patiënt reageert immers hetzelfde op het afbouwen. Bij de wens om antidepressiva af te bouwen is het dus belangrijk dat arts en patiënt de mogelijke onttrekkingsverschijnselen en ervaringen delen3. De kans van slagen van afbouwen wordt groter met een goede begeleiding van de arts of apotheker tijdens het afbouwen. Dat dit extra tijd kost van de arts en of apotheker is een feit4.

3 nhg-standaard-depressie-tweede-herziening. 4 Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’. 


  • Onlangs is het multidisciplinair document‘afbouwen SSRI’s & SNRI’s’ gepubliceerd.

  • Daarnaast ook “praktische toelichting afbouwen”.Aanbevelingen op een rij
5

  • Vertel patiënten dat ze nooit zelf acuut moeten stoppen maar altijd in overleg met hun behandelaar een afbouwstrategie moeten kiezen en opstellen.
  • Geef bij het afbouwen van antidepressiva altijd uitleg over het mogelijk kunnen optreden van onttrekkingsverschijnselen.
  • Maak afspraken tussen patiënt en behandelaar omtrent het tempo en de doseringsstappen bij afbouwen van antidepressiva door middel van gedeelde besluitvorming (‘shared decision making’) 
  • Maak afspraken over beschikbaarheid voor tussentijds contact tussen behandelaar en patiënt.
5 Een selectie van de aanbevelingen uit het Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’.

In verschillende media wordt er ook aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp:

Bekijk hier de video van BNNVARA - KASSA:

Image title


Bekijk hier de video verschenen op NOS:
Image title
Bekijk hier de video van ZonMw:
Image title

Bezig met laden…
Bezig met laden…